fbico gpico linkedin twico logo-small logo-tall
alexa ip pinterest pr url refresh_ico link-follow link-nofollow leftmenu-content leftmenu-domain leftmenu-links leftmenu-metas leftmenu-seoaudit leftmenu-speed leftmenu-tech error good good status base_ico warning

SEO audit: www.bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18

bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18 desktop náhľad obrázku
62 %

Popis značiek

V poriadku
Chyba
Návrh
Stav
Try our white label PDF! 3 days trial!

Mobilné nástroje

Chyba! Zobrazenie na mobilnom zariadení nie je optimálne: 1267px je prispôsobené veľkému zobrazeniu!
Chyba! Zobrazenie na tablete nie je optimálne: 1267px je prispôsobené veľkému zobrazeniu!
bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18 mobil náhľad obrázku
bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18 tablet náhľad obrázku

Náhľad vyhľadávania výsledkov v Google

Help Center - Bing Webmaster Tools

www.bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18
Webmaster Help provides you with assistance for Bing Webmaster Tools and guidelines on how to be successful in search for Bing.

Domain / URL audit

Domain : www.bing.com/webmaster/help/help-center-661b2d18
Dĺžka (v charakteroch) : 48
0
V databáze Alexa nie je o stránke dostatočné množstvo informácií.
13.107.21.200 ip adresa nie je na zozname spam

SEO audit: Analýza obsahu

Jazyková lokalizácia bola zadaná: "en".
Help Center - Bing Webmaster Tools

Dĺžka (v charakteroch) : 34

Skvelé! Dĺžka názvu stránky (title) je medzi 10 a 70 charaktermi
Pomer : 14%

Chyba! Pomer textu/kódov je na webovej stránke pod 15 percent. Toto dokazuje, že na stránke sa nachádza pomerne málo textu.
Skvelé! Webová stránka nepoužíva flash riešenie.
Skvelé! Webová stránka nepoužíva frame riešenie.
into  information  crawl  search  feedback  cache  topics  seo  center  page  successful  pages  help  guidelines  reports  sitemap  report  specification  urls  thank  robots  content  submit  url  bingbot  alert  tools  data  bing  account  how  send  user  getting  re-evaluation  click  cookies  alerts  how-to  checklist  support  site  webmaster  remove  error  browse  tool  verify  traffic  started  all  links  add  get  feed  using  index 
Kľúčové slovo Obsah Názov (Title) Popis (meda description) Tituly (Headings)
bing 19
webmaster 16
how 13
help 12
tools 11
site 7
Kľúčové slová (pozostávajúce z 2 slov) Obsah Názov (Title) Popis (meda description) Tituly (Headings)
webmaster tools 4
bing webmaster 3
getting started 2
bing search 2
webmaster guidelines 2
report using 2
H1H2H3H4H5H6
130100
H3 chýba

Štruktúra heading v zdrojových kódoch
 • <H1> Bing Webmaster Tools Help & How-To Center
 • <H2> Getting Started
 • <H2> Dig into the Data!
 • <H2> Adhere to the Webmaster Guidelines
 • <H4> Unexpected Error
Celkový počet 3 obrázkov na stránke.

Nasledujúci 2 obrázok nemá vyplnený štítok "alt"
Toto je potrebné doplniť čo najskôr, aby boli vyhľadávacie roboty schopné lepšie zanalizovať obrázky.

SEO audit: technológia

Skvelé! Webová stránka je dostupná len v jednej verzii, verzia bez www je presmerovaná na verziu s www.
Skvelé! Webová stránka používa aj favicon.
HTML 5
Perfektné: kódovanie charakterov je nastavené: UTF-8.
Skvelé! Zastaralé HTML riešenia neboli nájdené!
Chyba! Css podpora tlače bohužial nebola nájdená.
Stránka nedisponuje štandardnou stranou 404.
Je robots.txt súbor
https://www.bing.com/robots.txt
User-agentDisallow (časti stránky zakázané pred vyhľadávacími robotmi)
msnbot-media
 • Všetky podstránky sú zakázané.
Twitterbot
 • Neobsahuje zakázané podstránky
*
 • /account/
 • /amp/
 • /bfp/search
 • /bing-site-safety
 • /blogs/search/
 • /entities/search
 • /fd/
 • /history
 • /hotels/search
 • /images?
 • /images/search?
 • /images/search/?
 • /images/searchbyimage
 • /local
 • /maps/adsendpoint
 • /notifications/
 • /offers/proxy/dealsserver/api/log
 • /offers/proxy/dealsserver/buy
 • /ping
 • /profile/history?
 • /proFile/history?
 • /Proxy.ashx
 • /results
 • /rewardsapp/
 • /search
 • /Search
 • /settings
 • /shenghuo
 • /shop$
 • /shop?
 • /shop/
 • /social/search?
 • /spbasic
 • /spresults
 • /static/
 • /th?
 • /th$
 • /translator/?ref=
 • /travel/css
 • /travel/flight/flightSearch
 • /travel/flight/flightSearchAction
 • /travel/flight/search?
 • /travel/flight/search/?
 • /travel/hotel/hotelMiniSearchRequest
 • /travel/hotel/hotelSearch
 • /travel/hotels/search?
 • /travel/hotels/search/?
 • /travel/scripts
 • /travel/secure
 • /url
 • /videos?
 • /videos/?
 • /videos/search?
 • /videos/search/?
 • /widget/cr
 • /widget/entity/search/?
 • /widget/render
 • /widget/snapshot
 • /work
 • /academic/search
 • /academic/profile
 • /fun/g/
 • /fun/api/
 • /merchant/reviews?
 • /product/reviews?
 • /hotel/reviews?
 • /hpm
 • /hpmob
 • /HpImageArchive.aspx
 • Ukázať viac


Skvelé! Webová stránka používa sitemap!
http://cn.bing.com/dict/sitemap-index.xml
Na stránke sa nenachádza analytický kód Google Analytics.
Webová stránka nepoužíva štítky Google správcu.
Skvelé! Ak sú uvedené e-mailové adresy, tie boli utajené.

Testovanie rýchlosti

Potreby pre zrýchlenie rýchlosti servera: 0.21 uplynulo do začatia načítavania.
Skvelé! Stránka neobsahuje tabuľkové usporiadania.
50
12
Nasledujúce jednotky spomaľujú načítanie webovej stránky nad zlomom.
Nasledujúce javascript súbory spomaľujú načítavanie:
 • https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-2.2.3.min.js
 • https://www.bing.com/.. /jquery-migrate.min.js?v=gKQO8dhdLJaCo5zW...
 • https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.3.6/bootstrap.min.js
 • https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.11.4/jquery-ui.min.js
 • https://ajax.aspnetcdn.com/.. /jquery.validate.min.js
 • https://www.bing.com/.. /js?v=uy-uK5Sq7WhYuz9fUkWAu0aI2Tu1p2S9x92...
 • https://www.bing.com/.. /js?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJe...
 • https://www.bing.com/.. /resources?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kcz...
 • https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.11.4/jquery-ui.min.js
 • https://ajax.aspnetcdn.com/.. /jquery.validate.min.js
 • https://www.bing.com/.. /js?v=uy-uK5Sq7WhYuz9fUkWAu0aI2Tu1p2S9x92...
 • https://www.bing.com/.. /js?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJe...
 • https://www.bing.com/.. /resources?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kcz...
 • Ukázať viac
Nasledujúce CSS súbory spomaľujú načítavanie:
 • https://c.s-microsoft.com/mscc/statics/mscc-0.4.1.min.css
 • https://ajax.aspnetcdn.com/.. /bootstrap.min.css
 • https://ajax.aspnetcdn.com/.. /bootstrap-theme.min.css
 • https://www.bing.com/.. /external?v=BzuSjdryV4jhP0_QIrsykgwp46Khc...
 • https://www.bing.com/.. /css?v=4d_5DsKCvL7MEVjF2MZ2naTMTksWE1_4PC...
 • https://www.bing.com/.. /css?v=4d_5DsKCvL7MEVjF2MZ2naTMTksWE1_4PC...

Testovanie rýchlosti - Javascript

Chyba! Príliš veľa javascript súborov, ktoré spomaľujú načítavanie stránky.
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/vsplatform/jquery-migrate.min.js?v=gKQO8dhdLJaCo5zWBni1PEkh7pfLEy4i5JEEYCR4DJE1
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/vsplatform/bootstrap-datepicker.min.js?v=ac1jZNhf9-20uIz_11VDlIe2Rpxl4siG6sKeobGXbMw1
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/vsplatform/json-viewer.js?v=PTjjiMhvo7xhv3FOTPIMiGzNi7p5J7oRYa6p-NZUPB81
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/platform/minified/js?v=uy-uK5Sq7WhYuz9fUkWAu0aI2Tu1p2S9x92Vy7G2E4I1
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/application/js?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJeUrB37s3c1
 • https://www.bing.com/webmaster/script/resources?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJeUrB37s3c1&wlang=en-US&wmkt=en-IE
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/platform/minified/js?v=uy-uK5Sq7WhYuz9fUkWAu0aI2Tu1p2S9x92Vy7G2E4I1
 • https://www.bing.com/webmaster/scripts/application/js?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJeUrB37s3c1
 • https://www.bing.com/webmaster/script/resources?v=K-FX6kD-SRPp9X1wyfV96tR12kczAfL5oJeUrB37s3c1&wlang=en-US&wmkt=en-IE
1.31 MB
Zhustením js kódu 127.1KB-ky (33%-ky) môžeme na analyzovanej URL docieliť zníženie počtu údajov.

Testovanie rýchlosti - CSS

Chyba! Je vhodné vyhnúť sa použitiu inline css.
Skvelé! Na webovej stránke bolo použitých málo css.
340.46 KB
Zhustením CSS kódu 325B-ky (12%-ky) môžeme na analyzovanej URL docieliť zníženie počtu údajov.

Testovanie rýchlosti - Kompresia

41.56 KB
Zhustením html kódu 12.7KB-ky (32%-ky) môžeme na analyzovanej URL docieliť zníženie počtu údajov.
Chyba! Pri gzip alebo deflate zhusteniu môžeme pri analyzovanej URL dosiahnuť zhustenie 258.1KB-ky (75%-ky.

Testovanie rýchlosti - Vyrovnávacia pamäť

40
Vyrovnávacia pamäť vyhľadávača nie je správne nastavená pri každej jednotke.
URLDĺžka platnosti
https://az216069.vo.msecnd.net/helpimage/28cef623_en-usNezadali ste čas splatnosti
https://c.s-microsoft.com/mscc/statics/mscc-0.4.1.min.cssNezadali ste čas splatnosti
https://c.s-microsoft.com/mscc/statics/mscc-0.4.1.min.jsNezadali ste čas splatnosti
https://ssl.bing.com/widget/metrics.js4.6 minúta

Testovanie rýchlosti - Obrázky

172.47 KB
Optimalizáciou nasledujúcich obrázkov 24.8KB-ky (17%-ky) môžeme docieliť zníženie počtu údajov.