fbico gpico linkedin twico logo-small logo-tall

Warunki korzystania

Witamy w SEOCEROS!

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług.

SEOCEROS został stworzony w celu dostarczania każdemu znaczących, istotnych analiz na temat aktualnego statusu danej strony internetowej.

Dane potrzebne do analizy to dane publiczne, dlatego posiadając odpowiednie umiejętności taka analiza może zostać przeprowadzona ręcznie, jednak jest to bardzo czasochłonne zadanie.

Usługi Seocoeros.pl są dostarczane przez Seoceros LLP (SEOCEROS) z siedzibą w MARSHALL HOUSE, RING WAY, PRESTON, PR1 2QD, w Zjednoczonym Królestwie.

Przez korzystanie z naszych usług akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania tych Warunków korzystania. Proszę przeczytaj je dokładnie.

Korzystanie z naszych Usług

Musisz dostosować się do każdej polityki dostępnej przez Usługi.

Zabrania się niewłaściwego stosowania naszych Usług. Możemy zawiesić lub zaprzestać dostarczania naszych Usług, jeśli nie będziesz stosował się do naszych zasad lub polityki, bądź jeśli będziemy badali niewłaściwe postępowanie. 

Korzystanie z naszych usług nie daje Ci prawa własności ani intelektualnych praw własności do naszych Usług lub zawartości, do której masz dostęp. 

Niektóre treści, które nasze Usługi wyświetlają nie są dostarczane przez SEOCEROS. Te treści są publikowane na wyłączną odpowiedzialność jednostki, która je udostępnia. Możemy przeglądać zawartość w celu stwierdzenia czy jest ona legalna oraz czy nie narusza prawa lub naszej polityki. Nie znaczy to jednak, że przeglądamy zawartość, więc proszę nie przypuszczać, że to robimy. 

Prywatność

Nasza (SEOCEROS) Polityka Prywatności wyjaśnia jak traktujemy Twoje dane osobowe i jak chronimy Twoją prywatność kiedy korzystasz z naszych Usług. Przez korzystanie z naszych Usług zgadzasz się na to, aby SEOCEROS mógł użyć tych danych w zgodzie z naszą polityką prywatności.

Modyfikowanie i Przerywanie naszych Usług

Ciągle zmieniamy i poprawiamy nasze Usługi. Możemy dodawać albo usuwać funkcjonalności lub właściwości oraz możemy całkowicie zawiesić bądź zaprzestać udostępniania naszych Usług.

Odpowiedzialność za nasze Usługi

Dostarczamy nasze Usługi używając komercjalnie rozsądny poziom umiejętności oraz opieki i mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie Ci się podobało. Jednakże jest kilka rzeczy, których nie obiecujemy na temat naszych Usług.

Ani SEOCEROS ani jego partnerzy nie obiecują nic konkretnego na temat swoich Usług. Nie czynimy żadnych zobowiązań na temat konkretnych funkcji w tych Usługach, ich niezawodności, dostępności lub możliwości spełniania Twoich potrzeb. 

Jeśli zezwala na to prawo, SEOCEROS oraz jego partnerzy, nie będą odpowiedzialni za stratę zysków, dochodu lub danych, strat finansowych lub niebezpośrednich, specjalnych, następujących lub karnych szkód.

Całkowita odpowiedzialność SEOCEROS oraz jego partnerów za jakiekolwiek roszczenia według tych warunków, włączając w to jakiekolwiek domniemane gwarancje ogranicza się do kwoty, którą zapłaciłeś, aby korzystać z naszych usług (lub, jeśli tak wybierzemy, w celu ponownego ich dostarczania).

We wszystkich przypadkach, SEOCEROS oraz jego partnerzy, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za żadną stratę ani szkodę, która nie może być wcześniej w dużym stopniu przewidziana. 

Firmowe korzystanie z naszych Usług

Jeśli korzystasz z naszych Usług do celów firmowych, to ta firma akceptuje nasze warunki. Będzie ona utrzymywać w niewinności i zabezpieczać SEOCEROS oraz jego filie, agentów oraz pracowników przed jakimikolwiek roszczeniami, procesami lub działaniami wynikającymi lub powiązanymi z korzystaniem z Usług lub naruszeniem tych warunków, włączając w to wszelką odpowiedzialność prawną oraz koszty wynikające z roszczeń, strat, odszkodowań, procesów,  wyroków, kosztów spraw sądowych oraz wynagrodzenia adwokata.

Na temat Warunków korzystania

Proszę sprawdzaj regularnie warunki korzystania. Będziemy zamieszczali zawiadomienia o ich zmianie na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się na zmodyfikowane warunki Usług powinieneś zaprzestać korzystania z tych Usług. 

„Warunki korzystania” zostały przygotowane i napisane w języku angielskim i są mają moc wiążącą w tej wersji. Warunki korzystania w jakimkolwiek innym języku są dostarczane tylko dla wygody użytkownika. Żadne błędy tłumaczeniowe nie wpływają na ważność treści oryginalnego regulaminu. 

Warunki te kontrolują relacje pomiędzy SEOCEROS a tobą. Nie tworzą one żadnych korzystnych praw trzeciej strony.

Jeśli nie będziesz stosował się do powyższych warunków a my nie podejmiemy od razu żadnych działań, nie znaczy to, że zrezygnowaliśmy ze swoich praw, które mamy (takich jak podjęcie akcji w przyszłości).